Breaking News

Adobe Shockwave chính thức bị khai tử vào ngày 9/4/2019

Adobe mới đây đã gởi email đến cho các khách hàng của mình về việc khai tử Adobe Shockwave cho Windows kể từ ngày 9/4/2019.

Adobe Shockwave chính thức bị khai tử vào ngày 9/4/2019 - Cybersec365.org
Adobe Shockwave chính thức bị khai tử vào ngày 9/4/2019 - Cybersec365.org

Adobe Shockwave được phát hành lần đầu tiên vào năm 1995 bới Macromedia, phần mềm này đã đưa nội dung và các game tương tác lên nền web theo cách chưa từng thấy trước đây. Đến năm 2005, Adobe đã mua lại Macromind và tất cả các sản phẩm của họ bao gồm Flash, Shockwave và tiếp tục phát triển dưới tên Adobe.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, khi các nhà phát triển ứng dụng bắt đầu chuyển qua sử dụng HTML5 và WebGL, Adobe đã quết định khai tử Shockwave vào ngày 9/4/2019 sắp tới.
Hiện tại, Adobe đã bắt đầu gởi những thông báo đến người dùng với tiêu đề "Adobe Shockwave Product Announcement" nhằm cảnh báo người dùng về vấn đề này.
Adobe Shockwave chính thức bị khai tử vào ngày 9/4/2019 - Cybersec365.org
Adobe Shockwave chính thức bị khai tử vào ngày 9/4/2019 - Cybersec365.org
Nội dung đầy đủ của email như sau:
We want to give you advance notice that Adobe Shockwave will be discontinued and the Shockwave player for Windows will no longer be available for download, effective 9 April 2019.

Companies with existing Enterprise licences for Adobe Shockwave will continue to receive support until the end of their current contracts.

Adobe Shockwave is a browser-based multimedia platform for interactive applications and video games. Retiring the Shockwave player for Windows is the last step in a multi-year process: Adobe Director, an authoring tool for Shockwave content, was discontinued on 1 February 2017 and the Shockwave player for macOS was discontinued on 1 March 2017.

Adobe continues to offer a rich set of content creation tools through Creative Cloud, including Adobe Animate CC for authoring interactive content for multiple platforms, such HTML5 Canvas, WebGL, Flash/Adobe AIR and others.
For more information, please visit the Adobe Shockwave support page.

The Adobe Team
Theo email, Adobe khuyến cáo người dùng nên bắt đầu chuyển qua  HTML5, WebAssembly, và WebGL để tạo các nội dung tương tác.
Bên cạnh đó, trong một thông báo chung giữa Adobe, Apple, Google, Microsoft, Mozilla và Facebook, cho biết Adobe Flash sẽ bị khai tử vào cuối năm 2020.
Với thông báo này, tất cả các trình duyệt chính đã bắt đầu loại bỏ Adobe Flash để nó sẽ dần biến mất khỏi web. Trước tiên, nó bắt đầu với các trình duyệt yêu cầu nội dung Flash là nhấp để phát, sau đó là quyền yêu cầu trong mỗi phiên và cuối cùng bằng cách xóa hoàn toàn Adobe Flash khỏi trình duyệt.
Đến cuối năm 2020, tất cả các trình duyệt sẽ xóa Adobe Flash và Adobe sẽ không còn cung cấp nó để tải xuống.
Mặc dù điều này sẽ đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên bắt đầu gần như vào thời điểm bắt đầu của Internet như chúng ta biết, việc loại bỏ Adobe Flash và Shockwave là một điều tốt không chỉ cho bảo mật, mà còn cho hiệu suất của trình duyệt và sự phát triển của các công nghệ như như HTML5.

Không có nhận xét nào