Breaking News

Microsoft Edge "âm thầm" cho phép Facebook tự khởi chạy Flash

BleepingComputer ngày 20/2/2019 đưa tin, trình duyệt web Microsoft Edge đã âm thầm đính kèm một tập tin "Whitelist" cho phếp các website tự động chạy các nội dung Flash mà không cần sự đồng ý của người dùng.

Microsoft Edge "âm thầm" cho phép Facebook tự khởi chạy Flash - cybersec365.org
Microsoft Edge "âm thầm" cho phép Facebook tự khởi chạy Flash - cybersec365.org
Theo đó, sự việc này được báo cáo lần đầu tiên vào ngày 26/11/2018 bởi Ivan Fratric - chuyên gia bảo mật thuộc dự án Project Zero của Google.
In Microsoft Windows, there is a file C:\Windows\system32\edgehtmlpluginpolicy.bin that contains the default whitelist of domains that can bypass Flash click2play and load Flash content without getting user confirmation in Microsoft Edge.
Tại thời điểm đó, Microsoft đã cấp phép cho 2 tên miền bao gồm www.facebook.com and apps.facebook.com có thể âm thầm vượt qua chính sách Click-to-play - một chính sách được áp dụng cho tất cả các tên miền khi nó muốn khởi chạy nội dung dưới nền tảng Flash phải có sự đồng ý của người dùng.
Trong báo cáo của mình, Ivan Fratric cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng về mặt bảo mật của việc tự động phát các nội dung Flash trên trình quyệt web, đặc biệt khi số lượng các bản vá lỗi cho nền tảng Flash của Adobe phát hành mỗi tháng rất lớn.
Gần như ngay sau đó, Microsoft đã phát hành bản vá để xử lý vấn đề này bằng cách thêm HTTPS vào các mục trong "Whitelist" nhằm giảm thiểu các cuộc tấn công Man-in-the-Middle (MITM).

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu bảo mật là tiếp tục phát hiện một "whitelist" khác được mã hoá dưới dạng SHA256 chứa 58 tên miền khác nhau trong phiên bản Windows 10 v1804. Khi tiến hành giải mã 58 tên miền này, các nhà nghiên cứu thu được danh sách 56 website sau:

HashCleartext
01d004ae59fe9d0902b0e4526999432118199654f78b0384e4eb983e986d562dwww.pogo.com
0309388894379c1e0d01081f6f4d5d4412a82dc5b9bd66476de2270b361cecfdwww.wasu.cn
0ae9eeba3229fa449ff5fcf42692cad2305e14933a6102187e94c48346ab8c9dwww.tvnow.de
0bc8e61a5970eb325f02148c05b79d60a9a0462efc18a6a60b7f8cd2dc84ccbcchushou.tv
0bfc80d67c9b57f3f1bb978344c8d8d6ac19786e261f98c1c9735f6ba5ec344cmore2.starfall.com
1136593de37540f6f5396fdbbf93aa070c2b1c844d2d3d06de5373831a9df3bfloa.gtarcade.com
12055be963e0f2c7786d1283d343afbaac921513a985a21f5f83b6a82b9582e9nseindia.com
12c3d9b1a0a1f33a7d7ab1b4ccb53c1163210ee527ad5336175eb40ff1fcfe45N/A
2135e9b55346dd4146bbfae6f0cc896a39688d3287a952f63ae222837e5de152www.wgt.com
22af4cad3e57873a50693fe36d6385795ae6c56e4d0d759530f263db571a6b2cnetgauge.unitel.ao
2df0e6efc506a72a4c9e91ebebe70cf8252f1ffbd8b483043b1a856b75d13ce9www.icourses.cn
2f87a652a9d2880a3ad580ec4a91bde3f4d2d32ac8f792d4258518d46330870fwww.la7.it
2f9f879f017ebe4d6f71a0755eee3b08a5f757c0d011112ded94e6b337b3b520www.dgestilistas.es
348374ff89afe5693015c3d38758c83867c180a8010372a564c8f5eeaf9b5d0bwww.zxxk.com
3c23924f2f71c05d3b484fbaaa6e4ab4319d5bb3f0a002688132aa0f8434fd3bweathernews.jp
46bdf3a01ab608d1a5e68923532e610ff7725a68d4bb063c96c8dedd4617404abigfarm.goodgamestudios.com
4740f56f40ed20eddb576ae29fdf0c507dd06681e949bda8be5611eaf3ad9d3dwww.facebook.com
4779eb7f42cc6736ca2b1e52449799705214f2542fa4cf952e741d8dd5efad31www.deezer.com
4f5db25a3bd2f1abf3dd1a509b2e1a6d81b9ba4428f333454c29d93e794150bcN/A
515563682e9bfc44b6fed4459149f83ba7f207bf53f6a0208156ac7c46e59d92yahoo-mbga.jp
51bfa3e340a5ff7dfa37ad7ad409e5a214caadd0f82fc1fef82d38b766c2f088ok.ru
563d53ee90b355ebd7558c2d9f3bee94489d406c565f9ed5741fb59bbc734544seer.61.com
5b13e0a388860a0f136eefdd36d2f57fb81f46588ca85e7d93a4fd24cf6462f8empire.goodgamestudios.com
5e7fc524d10f21da23bc43f24de00967094d69d6f4ccda277fff7042024c3ce5www.friv.com
5f832e1442b497050d79cd18b32de807e4201a3181929ade823112defa6c1079video.baomihua.com
64e2991629e5e208874400bc1ea0161fb064f1c2397b1cedc3bb282ea3f4ee3bhiztesti.turktelekom.com.tr
6793b64c0ccc547a01b8b6982318e25ae3dc0b91dfc09366c7f1f1b3a7fa127ewww.scholastic.com
68fc10e638f0bb2e25149d2ef8d3d87cf318bbf2de7c9aa74131d53e926fe79ewww.viz.com
881bcca2199248b7c82ed14cb1dbd6e87ac9ea899d1f9f02d13d29e837487782www.dilidili.wang
89ac7d2d82b6a2ef952e3d627853180fb250167ed56b893647814e8374d4f5cdgames.aarp.org
900da7ee51cf43450699d9cd11e3cf6ba8d2d04d9d836cd359281d7791e328afwww.douyu.com
9adea347b4e793529c9a5e1a35e2aa7c88772b7e2a086d2d24a4f8ccbb20e3acrc.qzone.qq.com
9c97a59b30e879d3245139795adea4380f62e4e14149025f12f69eb3b532e518www.nicovideo.jp
a2cf2fe6a8822459d81d15b1327b5bac601bafc460fafa716bc2dcc21e9ab50ewww.mynet.com
a77de76633b0717c62034512fb5c3fbb50633ad9b5ebef7a8acf180e455a3025www.hotstar.com
ad973e7d68dd2c1a8e9f04886e34db40021e1e76eff3bbc53e7ab8934688a4edwww.4399.com
b61f47eb2fc64b2ad7ee4ae780ea0ac1a886b4f02f1ec8da77db13f920b4874bwww.bilibili.com
ba33c2367ea9f0c66b5b3f345be68a0287a96ca797654c0bf9b2e584d2809ccbwww.msn.com
ba3bc78ec1f427cba6e22cbd63dae305814ca0f0740c0dbd494f804fcaef671azone.msn.com
c2fda282c3b5875eaeb6d27ecf62b995684d5739ba1e4082d265dd28dd98ef70www.worldsurfleague.com
ca6efef88504373a9406ed9a31b430d6df8bb60ea630ac698b0d7c4dab0faf7awww.stupidvideos.com
d833be74b7f95eb0ac133c5aa06c71b7792b5051b1a369740694e78525a4d872entitlement.auth.adobe.com
dd0f56a6b1a1f2908f4ff45438ffa5e05679375ed0aade8e3ab36bf4c0bd40f4video.fc2.com
dd2ab62df5da52e66844171efc4415a087cc1a8c432312d814a62da582f40e2dwww.ontvtime.ru
ddf38cb97def571ec55f58d372db15fe6ee01578adc85b1087823d239d758af8apps.facebook.com
e2f07d2fb0e6beac78d55962dda9ebcedba6c3ba30bf83b0880fae69d29537bfwww.totaljerkface.com
e35635613116ae9266c41348d2f4978f093c2fe75ae91f010ad23c1be31b833cwww.hungamatv.com
e39ce3cd42a88216ff9060e8b136bdc153f52322f259321a5925e629659684f8edu.glogster.com
e4003a967100eb3a92e9148a51e7cd302e6ca4bcc34566c671378a4b0756ef66v.pptv.com
e4dcd660eae7eeb1ea42050b6dcb108a9bedf1a66e3791438c6abe1efc907e1blife.pigg.ameba.jp
e57c8c0083d4ea6fb4b390682d8ad3dffaeda2d37d1c11b9d29418b4a318e1a9www.panda.tv
e7bce4b54da6dda25cabbe9da2359fe2833c94ec1ce3edd67077a089ed76ef31www.vudu.com
e9ce06c9a6a05878802f64fac17399cc0a8452c652403445995a90dc9b19401dwww.nseindia.com
ef7f6be560fb99cff749ac35415beeed4aa86f40e10138858289dde1284661c9music.microsoft.com
f2313491b771d1180f9c4e9cf979820e276a7833859555976dbf4a529cb2189fen.ikariam.gameforge.com
f4f46a8b3a55ffb3e3784e6743266ed8d7cd2fdd21f494a82e2772fc68590d1bwww.deraktionaer.tv
fcb0eec77983791a7eeb971a2320f38cdbac2ca16cf3f418f83a00a4338eafd4www.a1.net
fee3af1754656ed83ba706b46c6fa570b020ff79ad84b5adee4882fbf6adaf0ewww.poptropica.com
Hiện tại, Microsoft vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về các cáo buộc trên. Tuy nhiên, việc sử dụng thuật toán mã hoá để ẩn đi các tên miền nằm trong "WhiteList" của Microsoft để làm gì thì chỉ có Microsoft mới có câu trả lời, đặc biệt khi danh sách này được sử dụng để ưu tiên chạy Flash.

Không có nhận xét nào