Breaking News

[pfSense toàn tập - phần 4] Hướng dẫn cài đặt Open VPN Site to Site 1 kết hợp với CARP

[pfSense toàn tập - phần 4] Hướng dẫn cài đặt Open VPN Site to Site 1 kết hợp với CARP nhằm tăng tính sẵn sàng trong hệ thống
Ở phần 4, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình kết nối VPN Site-to-Site kết hợp với CARP failover nhằm tăng tính sẵn sàng cho hệ thống.

Với mô hình này, khi con router01 chết, hệ thống vẫn chạy ổn định, kết nối VPN từ site bên kia sẽ tự động chuyển vào con router02. Khi con router01 sống lại, hệ thống sẽ tự động chuyển lại như cũ

Các bạn hãy like page Cybersec365.org

và subricse kênh để theo dõi những bài hướng dẫn tiếp theo nhé.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cách làm hay hơn, hãy để lại 1 comment ở bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận,


Link bài pfsense Phần 1: (Cài đặt cơ bản)
https://www.cybersec365.org/2019/02/pfsense-toan-tap-huong-dan-tai-ve-va.htmlLink bài pfsense Phần 2: (Chặn web và quảng cáo bằng pfsense)
https://www.cybersec365.org/2019/03/pfsense-toan-tap-huong-dan-tai-ve-va.html

Link bài pfsense Phần 3: (cài đặt HA và CARP Failover trên 2 con pfSense)
https://www.cybersec365.org/2019/03/pfsense-ha-carp-failover-2pfsense.html

Link bài pfsense Phần 4: (Hướng dẫn cài đặt Open VPN Site to Site 1 kết hợp với CARP )
https://www.cybersec365.org/2019/03/pfsense-openvpn-sitetosite-carp.html

Link bài pfsense Phần 5: (Hướng dẫn cài đặt Open VPN Client to Site)
https://www.cybersec365.org/2019/10/pfsense-toan-tap-phan-5-huong-dan-cai.html
Nguồn: Cyber Security 365
Không có nhận xét nào