Breaking News

Telegram bổ sung chức năng xoá tin nhắn đã gởi

Để tăng thêm quyền riêng tư, Telegram vừa chính thức tuyên bố rằng họ đã thêm một tính năng cho phép người dùng xóa bất kỳ tin nhắn nào trong cuộc trò chuyện một đối một và xóa nó khỏi cả hai thiết bị của người dùng.

Telegram bổ sung chức năng xoá tin nhắn đã gởi - CyberSec365.org
Telegram bổ sung chức năng xoá tin nhắn đã gởi - CyberSec365.org
Khi Telegram lần đầu tiên giới thiệu tính năng "unsend", người dùng có thể xóa bất kỳ tin nhắn nào họ đã gửi trong vòng 48 giờ qua từ cả hai thiết bị. Để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, Telegram hiện cho phép bạn xóa bất kỳ tin nhắn nào, bất kể đã gởi bao lâu, trong một cuộc trò chuyện trực tiếp và xóa nó khỏi cả thiết bị của người gửi và người nhận.
Để sử dụng tính năng này, chỉ cần chạm và giữ một tin nhắn cho đến khi tùy chọn Xóa xuất hiện. Khi bạn nhấp vào tùy chọn Xóa, bạn sẽ được hỏi nếu bạn muốn xóa tin nhắn khỏi cuộc trò chuyện của chính bạn hoặc trên cả hai thiết bị.
Telegram bổ sung chức năng xoá tin nhắn đã gởi - CyberSec365.org
Telegram bổ sung chức năng xoá tin nhắn đã gởi - CyberSec365.org
"Today, we are giving hundreds of millions of users complete control of any private conversation they have ever had," Telegram stated in a blog post. "You can now choose to delete any message you have sent or received from both sides in any private chat. The messages will disappear for both you and the other person – without leaving a trace."
Để bảo mật hơn, Telegram cũng giới thiệu việc gửi ẩn danh, loại bỏ liên kết trở lại hồ sơ tài khoản gốc của một tin nhắn được chuyển tiếp. Điều này loại bỏ bất kỳ phương pháp có thể xác minh nào cho thấy một tin nhắn được chuyển tiếp đến từ một tài khoản cụ thể.
Telegram bổ sung chức năng xoá tin nhắn đã gởi - CyberSec365.org
Telegram bổ sung chức năng xoá tin nhắn đã gởi - CyberSec365.org
Các tính năng khác được công bố hôm nay bao gồm trường tìm kiếm cài đặt và biểu tượng cảm xúc và VoiceOver trên iOS, TalkBack và các tính năng trợ năng của Android.
Nguồn: Bleeping Computer

Không có nhận xét nào