Breaking News

Hướng dẫn giải mã mã độc mã hóa tống tiền Planetary Ransomware hoàn toàn miễn phí

Ngày 8/4/2019, Emsisoft vừa chính thức phát hành công cụ giải mã cho mã độc mã hóa tống tiền Planetary Ransomware, cho phép nạn nhân giải mã các tệp của họ hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn giải mã mã độc mã hóa tống tiền Planetary Ransomware hoàn toàn miễn phí - CyberSec365.org
Hướng dẫn giải mã mã độc mã hóa tống tiền Planetary Ransomware hoàn toàn miễn phí - CyberSec365.org
Theo đó, mã độc mã hóa tống tiền Planetary khi mã hóa tệp, nó sẽ nối phần mở rộng .mira, .yum, .pluto hoặc .Neptune vào tên tệp bị mã hóa. Ví dụ, nếu tệp của bạn có tên test.jpg, sau khi bị mã hóa, nó sẽ đổi tên thành test.jpg.Pluto.
Theo các nhà nghiên cứu, biến thể mới nhất của mã độc mã hóa tống tiền Planetary sử dụng phần mở rộng .mira cho các tệp mã hóa của mình.
Hướng dẫn giải mã mã độc mã hóa tống tiền Planetary Ransomware hoàn toàn miễn phí - CyberSec365.org
Hướng dẫn giải mã mã độc mã hóa tống tiền Planetary Ransomware hoàn toàn miễn phí - CyberSec365.org
Để giải mã các tệp của bạn miễn phí, bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn có một bản sao của ghi chú tiền chuộc được tạo khi bạn bị nhiễm. Các ghi chú tiền chuộc này được đặt tên !!!READ_IT!!!.txt và được đặt trong mỗi thư mục có các tệp được mã hóa và trên màn hình Desktop.
Hướng dẫn giải mã mã độc mã hóa tống tiền Planetary Ransomware hoàn toàn miễn phí - CyberSec365.org
Hướng dẫn giải mã mã độc mã hóa tống tiền Planetary Ransomware hoàn toàn miễn phí - CyberSec365.org

Giải mã Planetary Ransomware

Nếu bạn là nạn nhân của mã độc mã hóa tống tiền Planetary và đang backup các tệp mã hóa, ghi chú đòi tiên chuộc, chỉ cần tải về tập tin decrypt_Planetary.exe từ đường dẫn sau và lưu nó trên Desktop.
Hướng dẫn giải mã mã độc mã hóa tống tiền Planetary Ransomware hoàn toàn miễn phí - CyberSec365.org
Hướng dẫn giải mã mã độc mã hóa tống tiền Planetary Ransomware hoàn toàn miễn phí - CyberSec365.org
Khi được tải về, phần mềm sẽ chạy với quyền Administrator để giải mã hết tất cả các tệp mã hóa. Khi tiến hành khởi chạy, phần mềm yêu cầu bạn khai báo đường dẫn đến tệp tin ghi chú đòi tiền chuộc.
Hướng dẫn giải mã mã độc mã hóa tống tiền Planetary Ransomware hoàn toàn miễn phí - CyberSec365.org
Hướng dẫn giải mã mã độc mã hóa tống tiền Planetary Ransomware hoàn toàn miễn phí - CyberSec365.org
Duyệt và chọn một ghi chú tiền chuộc và sau đó nhấp vào nút Start. Bộ giải mã sau đó sẽ hiển thị khóa giải mã được tìm thấy như hình bên dưới.
Hướng dẫn giải mã mã độc mã hóa tống tiền Planetary Ransomware hoàn toàn miễn phí - CyberSec365.org
Hướng dẫn giải mã mã độc mã hóa tống tiền Planetary Ransomware hoàn toàn miễn phí - CyberSec365.org
Bây giờ bạn có thể nhấn nút OK để tải khóa vào bộ giải mã.

Màn hình giải mã chính bây giờ sẽ được hiển thị và bạn nên thêm bất kỳ ổ đĩa nào chứa các tệp bạn muốn giải mã.
Hướng dẫn giải mã mã độc mã hóa tống tiền Planetary Ransomware hoàn toàn miễn phí - CyberSec365.org
Hướng dẫn giải mã mã độc mã hóa tống tiền Planetary Ransomware hoàn toàn miễn phí - CyberSec365.org
Khi đã sẵn sàng, nhấp vào nút Decrypt  để bắt đầu quá trình giải mã. Bộ giải mã hiện sẽ tìm kiếm trên máy tính các tệp được mã hóa kết thúc bằng phần mở rộng .mira, .yum, .Pluto hoặc .Neptune và tự động giải mã chúng.
Hướng dẫn giải mã mã độc mã hóa tống tiền Planetary Ransomware hoàn toàn miễn phí - CyberSec365.org
Hướng dẫn giải mã mã độc mã hóa tống tiền Planetary Ransomware hoàn toàn miễn phí - CyberSec365.org
Khi nó kết thúc, tab Kết quả sẽ ghi Hoàn thành và tất cả các tệp của bạn sẽ được giải mã.
CyberSec365.org (Theo Bleeping Computer)

Không có nhận xét nào