Breaking News

[Chia Sẻ] Bộ tài liệu khóa học SANS 642 - Advanced Web App Penetration Testing, Ethical Hacking, and Exploitation Techniques

SANS 642 - Advanced Web App Penetration Testing, Ethical Hacking, and Exploitation Techniques, một khóa học pen testing được thiết kế để hướng dẫn cho học viên các kỹ năng và kỹ thuật nâng cao cần thiết để kiểm thử các ứng dụng web và các công nghệ tiên tiến.
[Chia Sẻ] Bộ tài liệu khóa học SANS 642 - Advanced Web App Penetration Testing, Ethical Hacking, and Exploitation Techniques - CyberSec365.org
[Chia Sẻ] Bộ tài liệu khóa học SANS 642 - Advanced Web App Penetration Testing, Ethical Hacking, and Exploitation Techniques - CyberSec365.org
Khóa học sử dụng kết hợp các bài giảng, kinh nghiệm thực tế và các bài tập thực hành để dạy cho học viên các kỹ thuật để kiểm thử khả năng bảo mật của ứng dụng web. Trong phần cuối của khóa học, học viên sẽ được trải nghiệm một cuộc thi Capture the Flag, với cuộc thi này, học viên có thể vận dụng kiến thức được cung cấp trong 5 buổi học áp dụng vào các tình huống thực tế.

Mật khẩu giải nén:

cybersec365.org


Không có nhận xét nào