Breaking News

[Chia Sẻ] Bộ tài liệu SANS 408 - Windows Forensic Analysis Ver 2011 và Ver 2014 trọn bộ

Bắt đầu từ hôm nay, CyberSec365.org sẽ tiến hành share các tài liệu học tập mà mình đã sưu tầm được trong thời gian qua. Để mở đầu, mình sẽ chia sẻ file PDF của cuốn SANS 408 - Windows Forensic Analysis bao gồm 2 Version 2011 và 2014.
[Chia Sẻ] Bộ tài liệu SANS 408 - Windows Forensic Analysis Ver 2011 và Ver 2014 trọn bộ - CyberSec365.org
[Chia Sẻ] Bộ tài liệu SANS 408 - Windows Forensic Analysis Ver 2011 và Ver 2014 trọn bộ - CyberSec365.org
Master Windows Forensics - Bạn không thể bảo vệ những gì bạn không biết
Bộ tài liệu SANS 408 - Windows Forensic Analysis bao gồm 2 phần:  1. SANS 408 - Windows Forensic Analysis - Digital Forensics and E-Discovery Fundamentals 
  2. SANS 408 - Windows Forensic Analysis - Windows Digital Forensics and Advanced Data TriageSẽ giúp bạn nắm rõ hơn về các kiến thức bao gồm: 
  • Conduct in-depth forensic analysis of Windows operating systems and media exploitation focusing on Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, and Windows Server 2008/2012/2016
  • Identify artifact and evidence locations to answer critical questions, including application execution, file access, data theft, external device usage, cloud services, geolocation, file download, anti-forensics, and detailed system usage
  • Focus your capabilities on analysis instead of on how to use a particular tool
  • Extract critical answers and build an in-house forensic capability via a variety of free, open-source, and commercial tools provided within the SANS Windows SIFT Workstation

Để tải về, bạn có thể Tải về Bộ tài liệu SANS 408 - Windows Forensic Analysis Ver 2011 và Ver 2014 trọn bộ tại đây. Chúc các bạn học tập thành công

Mật khẩu giải nén:
password: cybersec365.orgKhông có nhận xét nào