Breaking News

[Chia Sẻ] Bộ tài liệu SANS 410 - ICS & SCADA Security Essentials (30 File Audio)

Hôm nay, CyberSec365.org sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em bộ Audio khóa học SANS 410 - ICS & SCADA Security Essentials - bộ tài liệu cung cấp kiến thức và kỹ năng chuẩn hóa cho các chuyên gia an ninh mạng công nghiệp. Khóa học được thiết kế để đảm bảo rằng lực lượng lao động tham gia hỗ trợ và bảo vệ các hệ thống kiểm soát công nghiệp được đào tạo để giữ cho môi trường hoạt động an toàn và bảo mật trước các mối đe dọa mạng hiện tại và mới nổi.

[Chia Sẻ] Bộ tài liệu SANS 410 - ICS & SCADA Security Essentials (30 File Audio) - CyberSec365.org
[Chia Sẻ] Bộ tài liệu SANS 410 - ICS & SCADA Security Essentials (30 File Audio) - CyberSec365.org
Bộ tài liệu gồm 30 tệp Audio bài giảng của khóa học SANS 410 - ICS & SCADA Security Essentials 

Mật khẩu giải nén:
password: cybersec365.org


Không có nhận xét nào