Breaking News

[Chia Sẻ] Bộ tài liệu khóa học SANS 580 - Metasploit Kung Fu for Enterprise Pen Testing (Full Tools)

SANS 580 - Metasploit Kung Fu for Enterprise Pen Testing - Khi bắt đầu tìm hiểu và làm về bảo mật, có lẽ không dưới một lần các bạn nghe đến bộ công cụ Metasploit nổi tiếng. Cụ thể, Metasploit là một bộ công cụ miễn phí nhưng được tích hợp rất nhiều công cụ khai thác hiệu quả trong nó. Tuy nhiên, nhiều người khi sử dụng vẫn chưa hiểu hết được ácc tính năng toàn diện của các công cụ này và cách áp dụng chúng trong phương pháp thử nghiệm chuyên nghiệp. Metasploit được thiết kế để giúp người kiểm tra xác nhận các lỗ hổng bằng cách sử dụng một khung mã nguồn mở và dễ sử dụng. Khóa học này sẽ giúp học viên tận dụng tối đa công cụ miễn phí này.
[Chia Sẻ] Bộ tài liệu khóa học SANS 580 - Metasploit Kung Fu for Enterprise Pen Testing (Full Tools) - CyberSec365.org
[Chia Sẻ] Bộ tài liệu khóa học SANS 580 - Metasploit Kung Fu for Enterprise Pen Testing (Full Tools) - CyberSec365.org
SANS 580 sẽ giúp cho học viên phương thức áp dụng các khả năng đáng kinh ngạc của Metasploit Framework trong chế độ kiểm thử thâm nhập và đánh giá lỗ hổng toàn diện. Bên cạnh đó, học viên hoàn thành khóa học sẽ có hiểu biết vững chắc về cách sử dụng các công cụ Metasploit phù hợp với từng hoạt động kiểm thử thâm nhập. Khóa học sẽ cung cấp một kiến thức sâu rộng về Metasploit Framework.


Link tải về SANS 580 - Metasploit Kung Fu for Enterprise Pen Testing (Full Tools)

Mật khẩu giải nén:


Không có nhận xét nào