Breaking News

[Chia sẻ] Ebook Cuckoo Sandbox and Malware Analysis phiên bản mới nhất 2019 trị giá 30$

Trong ebook "Cuckoo Sandbox and Malware Analysis", người đọc sẽ được giới thiệu tổng quan về Cuckoo Sandbox, một hệ thống phân tích phần mềm độc hại tự động mã nguồn mở hàng đầu hiện nay, và làm thế nào để tiến hành cài đặt Cuckoo Sandbox. Bên cạnh đó, người đọc cũng sẽ tìm thấy cách thức phân tích mã độc bằng Cuckoo Sandbox, trích xuất thông tin, cũng như cách thức vận hành hệ thống này.
[Chia sẻ] Ebook Cuckoo Sandbox and Malware Analysis phiên bản mới nhất 2019 trị giá 30$ - CyberSec365.org
[Chia sẻ] Ebook Cuckoo Sandbox and Malware Analysis phiên bản mới nhất 2019 trị giá 30$ - CyberSec365.org

Mục Lục:

  1. Cuckoo Sandbox - what it is, how to install it, submitting suspicious file into sandbox and the analysis report
  2. Inside Cuckoo Sandbox: A view into Cuckoo’s internals and emulation flow  
  3. Automated Malware Analysis with Cuckoo Sandbox
  4. Real-Time Network Intrusion Detection using SNORT
  5. The First Responder CSIRT on a SECURE Drive
  6. Using Cuckoo API (with Python) to submit and extract data from Cuckoo Sandbox
  7. Narrowing down a location of an image
  8. Malware analysis with Cuckoo Sandbox
  9. Things to know about Buffer Overflow
  10. Cuckoo-SandBox - Detection & Bypassing
[Chia sẻ] Ebook Cuckoo Sandbox and Malware Analysis phiên bản mới nhất 2019 trị giá 30$ - CyberSec365.org
[Chia sẻ] Ebook Cuckoo Sandbox and Malware Analysis phiên bản mới nhất 2019 trị giá 30$ - CyberSec365.orgKhông có nhận xét nào