Breaking News

[Chia sẻ] Tài khoản AppStore đã mua game Dead Cells, reset pass thường xuyên cho anh em

Hi anh em, bữa giờ thấy game Dead Cells đang hot quá nên mình đã mua và chia sẻ anh em tài khoản để tải game này miễn phí nhé,
[Chia sẻ] Tài khoản AppStore đã mua game Dead Cells, reset pass thường xuyên cho anh em - Cybersec365.org
[Chia sẻ] Tài khoản AppStore đã mua game Dead Cells, reset pass thường xuyên cho anh em - Cybersec365.org
Anh em lưu ý, tuyêt đối không đăng nhập vào icloud giúp mình nhé. Nếu anh em chưa biết cách tải về, anh em xem Clip dưới đây để biết cách tải về nhé

Thông tin tài khoản: Lưu ý, không đăng nhập vào iCloud nhé:

ID: cybersec365.viet@icloud.com

password: Cybersec365.org
Để thông báo mở khóa tài khoản, anh em báo vào group này giúp mình nhé: http://bit.ly/35eG17q
Nguồn: Cybersec365.org

Không có nhận xét nào