Breaking News

[Chia Sẻ] Bộ tài liệu SEC542: Web App Penetration Testing and Ethical Hacking (FULL)

Hôm nay, CyberSec365.org sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em khóa học SEC542: Web App Penetration Testing and Ethical Hacking - bộ tài liệu cung cấp kiến thức và kỹ năng chuẩn hóa cho các chuyên gia an ninh mạng nhằm có thể nhanh chóng thực hiện các kỹ năng kiểm thử bảo mật cho hệ thống website của mình.
[Chia Sẻ] Bộ tài liệu SEC542: Web App Penetration Testing and Ethical Hacking (FULL) - CyberSec365.org
[Chia Sẻ] Bộ tài liệu SEC542: Web App Penetration Testing and Ethical Hacking (FULL) - CyberSec365.org
Khóa học SEC542 giúp học viên có những khái niệm tổng quát cũng như các kỹ năng chuyên sâu và khả năng phân tích để đưa ra các phán đoán chính xác trước mỗi sự cố. 
SEC542 cho phép học viên đánh giá tình trạng bảo mật của ứng dụng web và chứng minh các ảnh hướng đối với các website của các tổ chức.Mật khẩu giải nén:
password: Cybersec365.org
Không có nhận xét nào