Breaking News

Cách ngăn chặn iPhone và ứng dụng theo dõi người dùng 24/7

Hãy tưởng tượng nếu bạn được yêu cầu mang theo một thiết bị xác định chính xác vị trí của bạn 24/7, gần như bất cứ nơi nào trên hành tinh? Bạn có làm không?

Cách ngăn chặn iPhone và ứng dụng theo dõi người dùng 24/7 - CyberSec365.org
Cách ngăn chặn iPhone và ứng dụng theo dõi người dùng 24/7 - CyberSec365.orgIPhone có một khả năng đáng chú ý để xác định vị trí của bạn, sử dụng nhiều công nghệ và thủ thuật. Và nó có thể làm cho dữ liệu vị trí này có sẵn cho các ứng dụng mà bạn đã cài đặt. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra các ứng dụng bạn đã cài đặt xem liệu chúng thể truy cập dữ liệu vị trí của bạn và kiểm soát quyền truy cập của các ứng dụng đó.
Và iOS hiện có khả năng cho phép bạn chỉ định trong những điều kiện nào ứng dụng có thể sử dụng dữ liệu vị trí của bạn.
Trước hết, nếu bạn không tin rằng iPhone đang theo dõi mọi di chuyển của bạn? Hãy truy cập vào mục Cài đặt> Quyền riêng tư> Dịch vụ vị trí> Dịch vụ hệ thống> Vị trí quan trọng (Settings > Privacy > Location Services > System Services > Significant Locations) và tự mình trải nghiệm lịch sử vị trí của mình đã bị iPhone lưu lại như thế nào.
Cách ngăn chặn iPhone và ứng dụng theo dõi người dùng 24/7 - CyberSec365.org
Cách ngăn chặn iPhone và ứng dụng theo dõi người dùng 24/7 - CyberSec365.org
OK, bạn có bị thuyết phục không? Sau đây là cách để khôi phục quyền kiểm soát đối với những ứng dụng dữ liệu nào có quyền truy cập.Bạn vào Cài đặt (Setting) và truy cập vào Quyền riêng tư> Dịch vụ định vị (Privacy > Location Services).
Cách ngăn chặn iPhone và ứng dụng theo dõi người dùng 24/7 - CyberSec365.org
Cách ngăn chặn iPhone và ứng dụng theo dõi người dùng 24/7 - CyberSec365.org
Giả sử Dịch vụ vị trí được bật, bạn sẽ nhận được một danh sách các ứng dụng sử dụng dữ liệu vị trí của bạn - có ứng dụng nào làm bạn ngạc nhiên không? - và bạn có thể nhấp vào các ứng dụng khác nhau để thay đổi cài đặt của nó.
Các lựa chọn bao gồm: 
  • Always
  • While Using the App
  • Ask Next Time
  • NeverLưu ý rằng không phải tất cả các ứng dụng sẽ cung cấp tất cả các tùy chọn.
Bên cạnh đó, các Ứng dụng cũng sẽ cung cấp cho bạn một lời giải thích ngắn gọn về lý do tại sao nó yêu cầu dữ liệu vị trí của bạn.
Làm thế nào để bạn ngăn chặn iPhone của bạn - hoặc bất kỳ điện thoại thông minh nào theo dõi vị trí của bạn? Cho dù điện thoại thông minh sử dụng nhiều thủ thuật công nghệ khác nhau để biết bạn đang ở đâu - GPS, Wi-Fi, mạng di động - cách duy nhất để chắc chắn 100% rằng vị trí của bạn không bị theo dõi là tắt điện thoại thông minh của bạn.
Có, nếu bạn có ý thức bảo mật - hoặc hoang tưởng - hãy tắt nó đi!

Chắc chắn, bạn có thể tắt Dịch vụ vị trí (Cài đặt> Quyền riêng tư> Dịch vụ vị trí), nhưng thiết bị của bạn vẫn để lại dấu vết kỹ thuật số, ít nhất, đang được nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn ghi lại.
Đại Phát (Theo ZDNet)Không có nhận xét nào