Breaking News

Microsoft Office 365 không hoạt động ở Mỹ, hiển thị thông báo lỗi 'tạm thời'

 Office 365 hiện đang bị ngừng hoạt động ở Mỹ và Úc không cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản của họ.

Microsoft Office 365 không hoạt động ở Hoa Kỳ, hiển thị thông báo lỗi 'tạm thời' - CyberSec365.org
Microsoft Office 365 không hoạt động ở Hoa Kỳ, hiển thị thông báo lỗi 'tạm thời' - CyberSec365.org

Cụ thể, vào khoảng 17h15 EST ngày 28/9/2020 (khoảng 4h30 ngày 29/9/2020 giờ Việt Nam), người dùng Office 365 ở Mỹ và Úc bắt đầu gặp khó khăn khi đăng nhập vào tài khoản email của họ hoặc truy cập email.

Microsoft Office 365 không hoạt động ở Hoa Kỳ, hiển thị thông báo lỗi 'tạm thời' - CyberSec365.org
Microsoft Office 365 không hoạt động ở Hoa Kỳ, hiển thị thông báo lỗi 'tạm thời' - CyberSec365.org

Khi cố gắng đăng nhập vào tài khoản của họ, người dùng được hiển thị lỗi cho biết "AADSTS90033: Đã xảy ra lỗi tạm thời. Vui lòng thử lại" hoặc các thông báo lỗi khác.

Microsoft Office 365 không hoạt động ở Hoa Kỳ, hiển thị thông báo lỗi 'tạm thời' - CyberSec365.org
Microsoft Office 365 không hoạt động ở Hoa Kỳ, hiển thị thông báo lỗi 'tạm thời' - CyberSec365.org
Sự cố này ngăn người dùng đăng nhập vào email của họ và truy cập vào các tài khoản Microsoft Teams, Office.com, Power Platform và Dynamics365.

Microsoft ban đầu tuyên bố rằng họ đã xác định được một thay đổi dẫn đến sự cố, Tuy nhiên, sau khi những thay đổi đó đượcphục hồi như cũ, sự cố vẫn không được giải quyết.

"Chúng tôi nhận thấy rằng việc hoàn nguyên thay đổi gần đây không làm giảm bớt tác động đến các dịch vụ của Microsoft như mong đợi. Chúng tôi đang làm việc để khám phá các tùy chọn bổ sung để giảm thiểu", trang status.office.com của Microsoft cho biết.

Cập nhật 28/09/20 08:40 PM EST (7h sáng ngày 29/9/2020 giờ VN): Microsoft đã bắt đầu định tuyến lại lưu lượng truy cập qua các máy chủ khác nhau và một số người dùng đã báo cáo có thể đăng nhập lại.

"Chúng tôi đã xác định rằng một phần cơ sở hạ tầng cụ thể của chúng tôi không xử lý các yêu cầu xác thực một cách kịp thời. Chúng tôi đang theo đuổi các bước giảm thiểu cho vấn đề này. Song song, chúng tôi đang định tuyến lại lưu lượng truy cập đến các hệ thống thay thế để hỗ trợ thêm cho những người bị ảnh hưởng người dùng. "

Nguồn: BleepingComputer

Không có nhận xét nào